Školení instruktorů fitness

Průběh a zaměření školení:

Naše školení je zaměřeno především na zdravotní aspekty cvičení ve fitness a je pořádáno formou šesti konzultací, které probíhají online, v učebně, posilovně a tělocvičně. Mezi jednotlivými konzultacemi je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky.

Místo konání:

Praha 4 - Chodov / online

Termíny:

Termíny dalšího školení připravujeme. Máte-li zájem školení absolvovat, napište nám prosím na skoleni@tonus.cz a jakmile budeme mít podrobnosti, ozveme se Vám.

Co se v kurzu naučíte

Jak správně a zdravě cvičit v posilovně, s vlastním tělem a moderními pomůckami (TRX, bossu apod.), seznámíte se též se základy racionální výživy. Poznatky poté můžete uplatnit při vlastní cvičební praxi a nebo jako profesionální instruktoři fitness. Výuka probíhá v kolektivu, aby se posluchači naučili od prvního dne manuální práci, kterou trenér při nastavení správné kloubní konfigurace potřebuje umět. Výhoda práce v kolektivu oproti individuální výuce je také možnost vyzkoušet si různé typy a úroveň cvičenců.
více o obsahu

Praxe

Praxe v posilovně, ale také v méně vybavené tělocvičně a základy domácího cvičení. Nácvik, vysvětlení podstaty cviků, správného provedení a způsobu, jak je naučit klienta. Hlavní chyby při cvičení. Použití adekvátního odporu u začátečníka a pokročilého.

Vlastní praxe účastníka školení je nenahraditelná: proto v době školení je nutné si zajistit vstup do posilovny a tělocvičny a několikrát týdně (nejlépe denně, byť by to bylo "jenom" doma) cvičit a co nejdříve začít pracovat s klientem (kamarádem, příbuzným atd...).

Nejlépe se naučíte, budete-li cviky vysvětlovat ostatním.

Z čeho vycházíme

Původní spíše sportovní zaměření bylo po čase rozšířeno o zdravotní aspekty cvičení, a to jednak s ohledem na měnící se potřeby společnosti (rozvoj bolesti zad u sedavých zaměstnání, přibývání pohybových problémů u sportovců….), jednak s ohledem na možnost využít poznatky z fyzioterapie (viz Podrobný profil školitele). Velkou úlohu jakéhosi arbitra správného provedení cviků spatřujeme ve vývojové kineziologii. V posledních 6 - 8 letech vycházíme také z nastavení kloubů při tai ji a qi gongu v rámci preventivních postupů tradiční čínské medicíny.

Časový harmonogram:

Školení je pořádáno formou šesti konzultací, vždy pátek až neděle. V pátek začínáme ve 14 hodin, končíme ve 20 hodin a věnujeme se obvykle teorii (v učebně nebo online). V sobotu začínáme v 9 hodin, končíme v 18 hodin a věnujeme se obvykle praxi ve fitness. V neděli začínáme v 8.30 hodin, končíme ve 14 hodin a věnujeme se obvykle teorii (v učebně nebo online). Přesný časový harmonogram a rámcový obsah upřesníme vždy před každou konzultací.

Mezi jednotlivými konzultacemi je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky. Hlavně po prvních dvou konzultacích je nutné věnovat se studiu anatomie, po dalších fyziologie a metodiky. Nedoporučujeme dávat si do plánu na uvedené měsíce další časově náročné činnosti.

Zkoušky budou dohodnuty během školení a budou se konat na konci roku 2022 či na začátku roku příštího.

Podmínky přijetí:

Zájemce má být starší 20 let, předpokládá se zájem o cvičení, praxe v posilovně je vítána.

Získaná kvalifikace:

Absolvent školení získá Osvědčení instruktora fitness,, na jehož základě může pracovat jako kondiční a personální trenér, poradce v oblasti posilování, výživy atd. Naše školicí zařízení má akreditaci MŠMT ČR, naše Osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" – Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané.

Cena školení:

12 500,- Kč
Cena zahrnuje výukové materiály, zkoušku, vystavení licence atd.
V ceně nejsou zahrnuty naše učebnice, které je možné koupit první den školení (příp. po dohodě i v průběhu školení).

Garant školení:

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

mistr Evropy v kulturistice, zakladatel specializace fitness na FTVS UK, kde přednášel 25 let; nyní pracuje jako fyzioterapeut v soukromé klinice a v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
podrobnější profil